trang chủ tin tức xe Tư vấn ô tô Quy định mới nhất về khí thải xe ô tô trong năm 2024

Quy định mới nhất về khí thải xe ô tô trong năm 2024

Bộ GTVT ban hành Thông tư 36/2023 quy định một số loại xe ô tô không phải thử nghiệm lại khí thải.

Ngày 13-12-2023, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 36/2023 (sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT) quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Theo đó, Thông tư 36/2023 sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Số hiệu: Sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT.

 

Quy định mới nhất về khí thải xe ô tô mà người dân cần biết - 1
 

 

Đây là hình ảnh một xe ô tô đang kiểm tra khí thải tại một Trung tâm Đăng kiểm. Ảnh: TN

Như vậy, kể từ 15-6-2024, một số loại xe ô tô không phải thử nghiệm lại khí thải gồm các trường hợp sau:

Các kiểu loại xe ô tô hoặc động cơ xe ô tô đã được cấp Báo cáo thử nghiệm khí thải phù hợp với QCVN 109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;

Các xe ô tô được sản xuất tại Việt Nam từ xe ô tô cơ sở (từ xe ô tô sát xi hoặc từ xe ô tô hoàn chỉnh) đã được cấp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (xe sản xuất, lắp ráp trong nước) hoặc được chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (xe nhập khẩu).

Báo cáo thử nghiệm khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Thông tư 36/2023 cũng quy định xử lý kết quả thử nghiệm: Đối với mẫu thử được lấy trong quá trình kiểm tra giám sát khí thải xe khi sản xuất, lắp ráp hàng loạt, việc xử lý kết quả được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Phần III Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 06/2021 của Bộ GTVT.

Đối với mẫu thử là xe nhập khẩu hoặc động cơ của xe nhập khẩu: khi thử nghiệm lần tiếp theo, xe hoặc động cơ cần được chạy rà để đưa về điều kiện kỹ thuật tốt trước khi thử.

Việc lập báo cáo thử nghiệm cũng được quy định như sau: Cơ sở thử nghiệm phải lập báo cáo thử nghiệm khí thải có nội dung ít nhất bao gồm các điều quy định trong Phụ lục B, Phụ lục D và Phụ lục E Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 06/2021 của Bộ GTVT tương ứng với từng loại thử nghiệm và tiêu chuẩn áp dụng.

Thông tư 36/2023 có hiệu lực kể từ ngày 15-6-2024.

(Nguồn: https://plo.vn/quy-dinh-moi-nhat-ve-khi-thai-xe-o-to-ma-nguoi-dan-can-biet-post767047.html )